Cung phi: Kết hôn, Tu tạo, Phương hướng - Giai phap - Kiến trúc miền đông
 
Cung phi: Kết hôn, Tu tạo, Phương hướng
(20/12/2016 11:53:17)

 

 

Sinh khí

Ngũ quỷ

Phúc đức

Lục sát

Họa hại

Thiên Y

Tuyệt mạng

Phục vì

CÀN

1

Đoài

Chấn

Khôn

Khảm

Tốn

Cấn

Ly

Càn

KHẢM

2

Tốn

Cấn

Ly

Càn

Đoài

Chấn

Khôn

Khảm

CẤN

3

Khôn

Khảm

Đoài

Chấn

Ly

Càn

Tốn

Cấn

CHẤN

4

Ly

Càn

Tốn

Cấn

Khôn

Khảm

Đoài

Chấn

TỐN

5

Khảm

Khôn

Chấn

Đoài

Càn

Ly

Cấn

Tốn

LY

6

Chấn

Đoài

Khảm

Khôn

Cấn

Tốn

Càn

Ly

KHÔN

7

Cấn

Tốn

Càn

Ly

Chấn

Đoài

Khảm

Khôn

ĐOÀI

8

Càn

Ly

Cấn

Tốn

Khảm

Khôn

Chấn

Đoài

 

Năm

sinh

Trực

Thập địa chi

Tuổi

Ngũ hành

Mạng

Nhật nguyệt Cung

Cung phi

Nam

Nữ

2020

THÀNH

Canh Tý

 

Đất vách nhà

CÀN

ĐOÀI

CẤN

2019

ĐỊNH

Kỷ Hợi

 

Bình Địa Mộc

CẤN

CẤN

ĐOÀI

2018

BÌNH

Mậu Tuất

 

(Cây Đất bằng)

TỐN

LY

CÀN

2017

BẾ

Đinh Dậu

 

Sơn hạ Hỏa

CHẤN

KHẢM

CẤN

2016

KHAI

Bính Thân

 

(Lửa dưới Núi)

KHÔN

KHÔN

TỐN

2015

PHÁ

Ất Mùi

1

Sa Trung Kim

KHẢM

CHẤN

CHẤN

2014

CHẤP

Giáp Ngọ

2

(Vàng trong Cát)

LY

TỐN

KHÔN

2013

TRỪ

Qúy Tỵ

3

Trường Lưu Thủy

KHÔN

KHÔN

KHẢM

2012

KIÊN

Nhâm Thìn

4

(Nước chảy dài)

KHẢM

CÀN

LY

2011

THÀNH

Tân Mão

5

Tòng Bá Mộc

LY

ĐOÀI

CẤN

2010

NGUY

Canh Dần

6

(Cây Tòng Bá)

CẤN

CẤN

ĐOÀI

2009

BÌNH

Kỷ Sửu

7

Thích Lịch Hỏa

ĐOÀI

LY

CÀN

2008

MÃN

Mậu Tý

8

(Lửa sấm chớp)

CÀN

KHẢM

CẤN

2007

NGUY

Đinh Hợi

9

Ốc Thượng Thổ

CẤN

KHÔN

TỐN

2006

PHÁ

Bính Tuất

10

Ốc Thượng Thổ

TỐN

CHẤN

CHẤN

2005

CHẤP

Ất Dậu

11

Tuyền Trung Thủy

CHẤN

TỐN

KHÔN

2004

ĐỊNH

Giáp Thân

12

(Nước trong Giếng)

KHÔN

KHÔN

KHẢM

2003

KIÊN

Qúy Mùi

13

Dương Liễu Mộc

CÀN

CÀN

LY

2002

BẾ

Nhâm Ngọ

14

(Cây Dương Liễu)

LY

ĐOÀI

CẤN

2001

ĐỊNH

Tân Tỵ

15

Bạch Lap Kim

TỐN

CẤN

ĐOÀI

2000

BÌNH

Canh Thìn

16

(Vàng chân Đèn)

CHẤN

LY

CÀN

1999

BẾ

Kỷ Mão

17

Thành đầu Thổ

KHÔN

KHẢM

CẤN

1998

KHAI

Mậu Dần

18

(Đất đầu Thành)

KHẢM

KHÔN

TỐN

1997

THÂU

Đinh Sửu

19

Giang hà Thủy

LY

CHẤN

CHẤN

1996

THÀNH

Bính Tý

20

(Nước dưới Sông)

CẤN

TỐN

KHÔN

1995

TRỪ

Ất Hợi

21

Sơn đầu Hỏa

ĐOÀI

KHÔN

KHẢM

 

Năm

sinh

Trực

Thập địa chi

Tuổi

Ngũ hành

Mạng

Nhật nguyệt Cung

Cung phi

Nam

Nữ

1994

KIÊN

Giáp Tuất

22

(Lửa Trên Núi)

CÀN

CÀN

LY

1993

THÀNH

Qúy Dậu

23

Kiếm Phong Kim

CHẤN

ĐOÀI

CẤN

1992

NGUY

Nhâm Thân

24

(Vàng Gươm Nhọn)

KHÔN

CẤN

ĐOÀI

1991

BÌNH

Tân Mùi

25

Lộ Bàn Thổ

KHẢM

LY

CÀN

1990

MÃN

Canh Ngọ

26

(Đất Đường Lộ)

LY

KHẢM

CẤN

1989

KHAI

Kỷ Tỵ

27

Đại Lâm Mộc

CẤN

KHÔN

TỐN

1988

THÂU

Mậu Thìn

28

(Cây Rừng Lớn)

ĐOÀI

CHẤN

CHẤN

1987

CHẤP

Đinh Mão

29

Lư Trung Hỏa

CÀN

TỐN

KHÔN

1986

ĐỊNH

Bính Dần

30

(Lửa Trong Lò)

KHẢM

KHÔN

KHẢM

1985

KIÊN

Ất Sửu

31

Hải Trung Kim

TỐN

CÀN

LY

1984

BẾ

Giáp Tý

32

(Vàng Dưới Biển)

CHẤN

ĐOÀI

CẤN

1983

NGUY

Quý Hợi

33

Hải Đại Thủy

CẤN

CẤN

ĐOÀI

1982

PHÁ

Nhâm Tuất

34

(Nước Biển Lớn)

ĐOÀI

LY

CÀN

1981

MÃN

Tân Dậu

35

Thạch Lựu Mộc

CÀN

KHẢM

CẤN

1980

TRỪ

Canh Thân

36

(Cây Lựu Đá)

KHÔN

KHÔN

TỐN

1979

THÂU

Kỷ Mùi

37

Thiên thượng Hỏa

TỐN

CHẤN

CHẤN

1978

THÀNH

Mậu Ngọ

38

(Lửa Trên Trời)

CHẤN

TỐN

KHÔN

1977

TRỪ

Đinh Tỵ

39

Sa Trung Thổ

KHÔN

KHÔN

KHẢM

1976

KIÊN

Bính Thìn

40

(Đất Trong Cát)

KHẢM

CÀN

LY

1975

BẾ

Ất Mão

41

Đại Khê Thủy

LY

ĐOÀI

CẤN

1974

KHAI

Giáp Dần

42

(Nước Khe Lớn)

CẤN

CẤN

ĐOÀI

1973

PHÁ

Qúy Sửu

43

Tang Đố Mộc

TỐN

LY

CÀN

1972

CHẤP

Nhâm Tý

44

(Cây Dâu)

CHẤN

KHẢM

CẤN

1971

KHAI

Tân Hợi

45

Sa Trung Kim

KHÔN

KHÔN

TỐN

1970

THÂU

Canh Tuất

46

Sa Trung Kim

KHẢM

CHẤN

CHẤN

1969

CHẤP

Kỷ Dậu

47

Đại Trạch Thổ

LY

TỐN

KHÔN

1968

ĐỊNH

Mậu Thân

48

Đại Trạch Thổ

CẤN

KHÔN

KHẢM

1967

BÌNH

Đinh Mùi

49

Thiên Hà Thủy

ĐOÀI

CÀN

LY

1966

MÃN

Bính Ngọ

50

(Nước trên Trời)

CÀN

ĐOÀI

CẤN

1965

NGUY

Ất Tỵ

51

Phúc Đăng Hỏa

ĐOÀI

CẤN

ĐOÀI

1964

PHÁ

Giáp Thìn

52

(Lửa Ngọn Đèn)

TỐN

LY

CÀN

 

Năm

sinh

Trực

Thập địa chi

Tuổi

Ngũ hành

Mạng

Nhật nguyệt Cung

Cung phi

Nam

Nữ

1964

PHÁ

Giáp Thìn

52

(Lửa Ngọn Đèn)

TỐN

LY

CÀN

1963

MÃN

Qúy Mão

53

Kim Bạch Kim

LY

KHẢM

CẤN

1962

TRỪ

Nhâm Dần

54

(Vàng Lá Trắng)

CẤN

KHÔN

TỐN

1961

THÂU

Tân Sửu

55

Bích Thượng Thổ

ĐOÀI

CHẤN

CHẤN

1960

THÀNH

Canh Tý

56

(Đất vách nhà)

CÀN

TỐN

ĐOÀI

1959

ĐỊNH

Kỷ Hợi

57

Bình Địa Mộc

CẤN

KHÔN

KHẢM

1958

BÌNH

Mậu Tuất

58

(Cây Đất bằng)

TỐN

CÀN

LY

1957

BẾ

Đinh Dậu

59

Sơn hạ Hỏa

CHẤN

ĐOÀI

CẤN

1956

KHAI

Bính Thân

60

(Lửa dưới Núi)

KHÔN

CẤN

ĐOÀI

1955

PHÁ

Ất Mùi

61

Sa Trung Kim

KHẢM

LY

CÀN

1954

CHẤP

Giáp Ngọ

62

(Vàng trong Cát)

LY

KHẢM

CẤN

1953

TRỪ

Quý Tỵ

63

Trường Lưu Thủy

KHÔN

KHÔN

TỐN

1952

KIÊN

Nhâm Thìn

64

(Nước chảy dài)

KHẢM

CHẤN

CHẤN

1951

THÀNH

Tân Mão

65

Tòng Bá Mộc

LY

TỐN

KHÔN

1950

NGUY

Canh Dần

66

(Cây Tòng Bá)

CẤN

KHÔN

KHẢM

1949

BÌNH

Kỷ Sửu

67

Thích Lịch Hỏa

ĐOÀI

CÀN

LY

1948

MÃN

Mậu Tý

68

(Lửa sấm chớp)

CÀN

ĐOÀI

CẤN

1947

NGUY

Đinh Hợi

69

Ốc Thượng Thổ

CẤN

CẤN

ĐOÀI

1946

PHÁ

Bính Tuất

70

(Đất Nóc Nhà)

TỐN

LY

CÀN

1945

CHẤP

Ất Dậu

71

Tuyền Trung Thủy

CHẤN

KHẢM

CẤN

1944

ĐỊNH

Giáp Thân

72

(Nước trong Giếng)

KHÔN

KHÔN

TỐN

1943

KIÊN

Qúy Mùi

73

Dương Liễu Mộc

CÀN

CHẤN

CHẤN

1942

BẾ

Nhâm Ngọ

74

(Cây Dương Liễu)

LY

TỐN

KHÔN

1941

ĐỊNH

Tân Tỵ

75

Bạch Lap Kim

TỐN

KHÔN

KHẢM

1940

BÌNH

Canh Thìn

76

(Vàng chân Đèn)

CHẤN

CÀN

LY

1939

BẾ

Kỷ Mão

77

Thành đầu Thổ

KHÔN

ĐOÀI

CẤN

1938

KHAI

Mậu Dần

78

(Đất đầu Thành)

KHẢM

CẤN

ĐOÀI

1937

THÂU

Đinh Sửu

79

Giang Hà Thủy

LY

LY

CÀN

1936

THÀNH

Bính Tý

80

(Nước dưới Sông)

CẤN

KHẢM

CẤN

1935

TRỪ

Ất Hợi

91

Sơn Đầu Hỏa

ĐOÀI

KHÔN

TỐN

1934

KIÊN

Giáp Tuất

82

(Lửa trên Núi)

CÀN

CHẤN

CHẤN


© 2005 - 2015 KIẾN TRÚC MIỀN ĐÔNG - EACom., Ltd. All rights reserved by Vinastar Ltd
Địa chỉ: 45/12 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP.Vũng Tàu - Tel: +84 254 3 858690 ; Hotline: +84 907 24 68 68; 0913 75 88 72
VPĐD: 22A đường An Phú, P.An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM - Ghi rõ nguồn "ktmiendong.com" khi sử dụng thông tin, hình ảnh từ website này.
Facebook    |    Tuyển dụng    |    Thư viện