Giá Thiết kế - Giai phap - Kiến trúc miền đông
 
Giá Thiết kế
(04/01/2013 09:43:39)

Giá thiết kế = Sqh xGtk x K1 x K2 x K3
 

  • Sqh: Quy mô thiết kế quy hoạch (ha)
  • Gtk: Đơn giá thiết kế (triệu đồng/ha), được xác định như sau:

 

Quy mô (ha)

≤5

10

20

30

50

Đơn giá (triệu.đ/ha)

64,80

48,05

39,74

35,55

28,51

Quy mô (ha)

75

100

200

300

≥500

Đơn giá (triệu.đ/ha)

22,18

18,57

12,07

10,89

7,03

  • K1: Hệ số áp dụng theo tỷ lệ lập quy hoạch. K1=1,0 đối với QHCT tỷ lệ 1/500; K1=0,7 đối với QHPK tỷ lệ 1/2.000; K1=0,5 đối với QHPK tỷ lệ 1/5.000.
  • K2: Hệ số áp dụng đối với quy mô lập quy hoạch trên 500ha. K2=1,0 đối với quy mô dưới 600ha; K2=0,9 đối với quy mô từ 600ha đến 1.000ha; K2=0,8 đối với quy mô từ trên 1000ha đến 1.500ha; K2=0,7 đối với quy mô từ trên 1.500ha đến 2.000ha; K2=0,6 đối với quy mô trên 2.000ha.
  • K3: Hệ số áp dụng đối với khu vực quy hoạch thuộc địa giới hành chính của nhiều tỉnh, thành phố. K3=1 đối với khu vực quy hoạch thuộc địa giới hành chính của một tỉnh, thành phố; K3=1,2 đối với khu vực quy hoạch thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh, thành phố; K3=1,4 đối với khu vực quy hoạch thuộc địa giới hành chính của ba tỉnh, thành phố.
Ghi chú:

1. Dịch vụ miễn phí kèm theo: Tư vấn chiến lược, tư vấn lập đề cương dự toán
2. Báo giá chưa bao gồm:


- Thuế giá trị gia tăng (10%);
- Chi phí lập nhiệm vụ thiết kế;
- Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế;
- Chi phí mua thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ thiết kế;
- Chi phí cho các cuộc họp của CĐT để xem xét các đệ trình của Nhà thầu;
- Chi phí điều tra xã hội học phục vụ thiết kế;
- Chi phí thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
- Chi phí giao dịch trong quá trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế;
- Chi phí quản lý lập quy hoạch, lấy ý kiến cộng đồng, công bố quy hoạch;
- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
- Chi phí làm mô hình thiết kế;
- Chi phí đưa tim mốc công trình ra thực địa;
- Chi phí bảo hiểm tư vấn thiết kế;
- Chi phí mua bản quyền trí tuệ thiết kế;
- Chi phí đi lại, lưu trú của cán bộ Nhà thầu để tham gia các cuộc họp có liên quan tới thiết kế và giám sát tác giả theo yêu cầu của CĐT;
- Chi phí cho các công việc tư vấn, thiết kế khác.

3. Báo giá trên được áp dụng từ ngày 12/12/2012

 

© 2005 - 2015 KIẾN TRÚC MIỀN ĐÔNG - EACom., Ltd. All rights reserved by Vinastar Ltd
Địa chỉ: 45/12 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP.Vũng Tàu - Tel: +84 254 3 858690 ; Hotline: +84 907 24 68 68; 0913 75 88 72
VPĐD: 22A đường An Phú, P.An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM - Ghi rõ nguồn "ktmiendong.com" khi sử dụng thông tin, hình ảnh từ website này.
Facebook    |    Tuyển dụng    |    Thư viện